Antalya Muratpaşa İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku, normalde üretim ve tüketim arasında köprü oluşturan tüm ticari ve ekonomik faaliyetlere ilişkin mevcut tüm mevzuattan sorumlu olan bir hukuk dalıdır. İş hukuku nedir sorusu, iş, işçi ve işveren sorunlarını çözmek, bu sorunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek ve kişisel iş ilişkilerini düzenlemek için bir dizi kural olarak yanıtlanabilir. İş hukuku, işverenleri, işverenlerle ilgili çalışanları, ülkeyi ve bu üç kavramla ilgili toplulukları (SSK, Çalışma ve İstihdam Bürosu, işçi sendikaları, ticaret odaları.

İkisinin ilişkisinden Çalışma Bakanlığı, vakıflar ve dernekler sorumludur. İşverenler tarafından istihdam edilen çalışanlar, nitelikleri gereği bağımsız çalışanlar ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılır ve iş kanunları, bağımlı çalışanlarda çalışanlar da dikkate alınarak işverenlerle ilişkileri düzenlemekle yükümlüdür. Bağımlı işçi kısmının diğer üyeleri olan memurlar, İdare Kanunu’nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre değerlendirilecektir.

iLETİŞİME gEÇ