Antalya Muratpaşa Miras Hukuku Avukatı

Mülkiyet, en kapsamlı ve sınırsız mülkiyet hakkıdır. Sınırlı mülkiyet hakları arasında irtifak hakları, rehin hakları ve gayrimenkul hakları yer alır. Kişisel irtifak, kullanım, üstyapı ve ikamet hakkıdır. Diğer fiziksel haklar, borçlunun veya üçüncü şahıs mülkiyetinin iki türe ayrılan haklarıdır: gayrimenkul ve taşınır mal. Mülkiyet hakları, mülkiyet ve tapu tescili kavramları ile açıklanmaktadır. Sahiplik, bir kişinin bir şeylere sahip olma iradesine bağlı olan yönetim egemenliğidir. Tapu Sicili, mülk (taşınmaz mal) ile taşınmaz mal (kayıt, senetler vb.) Arasındaki ilişkiyi gösteren resmi bir sicildir. Gayrimenkul, kadastro adı verilen bir ölçüm sistemi ile bu sicile kaydedilir.

Her gayrimenkulün (lot) günlükte bir sayfası vardır. İşlemler bu sayfada işlenir ve kaydedilir. Sözleşme yöneticisi satış, devir ve ipotek işlemlerini gerçekleştirir ve bunları sayfada görüntüler. Arsa haritası, Tapu Siciline bir arsa veya daire olarak kaydedilir. Genellikle taşınabilir günlükler yoktur. Ancak belirli özel şartlar altında sicillerin olduğu söylenebilir, örneğin gemiler medeni hukuk anlamında taşınır ve bunlar için özel bir sicil ayrılmıştır.

iLETİŞİME gEÇ