Antalya Muratpaşa Yabancılar Hukuku Avukatı

Türk korumasına muhtaç yabancılara tanınan koruma kapsamında yabancıların Türkiye’de kalış ve inişlerini Türkiye’ye tanıtmak ve 2013 yılında yürürlüğe giren 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” uygulama esas ve usullerini teyit etmek. İçişleri Bakanlığı Türkiye Göçmenlik İdaresi’ne giren kişiler, çeşitli eylemleri koordine etmekten sorumludur. Türkiye ve Türkiye’den yabancılar da yukarıda listelenen nedenlerle yasal girdi için gemiye giriş izni verilebilir. Her iki kararın da temyiz yolları vardır ve itiraz yöntemi, reddedilme veya yasaklama nedenlerine göre değişir.

iLETİŞİME gEÇ